Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni!

S.A. „DarnicGaz” și S.R.L. „Am Sisteme” au dat start unui nou proiect.
Proiectul cuprinde extinderea şi reabilitarea sistemelor de distribuţie a apei potabile precum şi pentru colectarea şi epurarea apelor uzate din municipiul Ungheni.
Lucrările au însumat:
Extinderea şi reabilitarea reţelei de apă aproximativ: 19 664 m
Extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare aproximativ: 7 318 m
Suma totală a proiectului: 55 043 682,14 MDL