Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Ion Vatamanu” din mun. Strășeni!

După finalizarea realizării acestui proiect urmează ca angajații și elevii Liceului Teoretic „ Ion Vatamanu” din municipiul Strășeni să beneficieze de condiții mai bune de muncă și studii. De asemenea, consumul anual normat de energie în instituția de învățământ se va reduce cu 157 MWh, iar emisiile anuale normate de CO2 – cu 51 tone.
Costul proiectului: 22 810 336,99 MDL