The Subsidy Program for Purchasing Biomass Boilers. Results for 2013

During 2013, five families have bought modern biomass boilers, some of the expenses being reimbursed from European funds through the Energy Efficiency Agency, with the support of the EU-UNDP „Energy and Biomass”. S. A. „Bountiful Gas” was accredited under this program as eligible for trading company biomass boilers. The total amount refunded exceed the figure of 75 thousand lei. A family from Ialoveni, who bought a boiler Stropuva S20U, after installation got back 11 thousand lei. A family in the Ghidighici have been repaid 15 000 lei, and a family of Rusestii Noi – 17 thousand. To a family from Straseni, who purchased a boiler Stropuva S40U, was returned 10 thousand lei. A family from Magdacesti, who purchased a boiler Galmet Eco GT, received reimbursement in the amount of 15 300 lei.

Programul de Subventionare a Procurarii Cazanelor pe Biomasa. Rezultate pentru anul 2013

In decursul anului 2013, 5 de familii au cumpărat cazane moderne pe biomasă, o parte din cheltuieli fiind rambursate din fonduri europene, prin intermediul Agentiei pentru Eficienta Energetica, cu suportul Proiectului UE-PNUD „Energie şi  Biomasă” . S.A. „Darnic Gaz” a fost acreditata in cadrul acestui Program ca fiind companie eligibila pentru comercializarea cazanelor pe biomasa. Suma totala rambursata depaseste cifra de 75 mii lei. O famile din Ialoveni, care a procurat un cazan Stropuva S20U, dupa instalare a primit inapoi 11 mii lei. Unei familii din Ghidici i-au fost rambursati 15 mii lei, iar unei familii din Rusestii Noi 17 mii lei. Unei familii din Straseni, care a procurat un cazan Stropuva S40U, i-a fost intorsi 10 mii lei. O famile din Magdacesti, care a procurat un cazan Galmet Eco GT, a primit rambursare in suma de 15.3 mii lei.
biomasa_41516d

Запуск Программы Субсидирования Покупки Котлов на Биомассе

Кишинев, Апрель 15, 2013 – Более 600 семей смогут купить современные котлы биомасса, некоторые расходы возвращаются из европейских фондов. Правительства, а именно Агентство Энергоэффективности, при поддержке EU-PNUD «Энергия и биомасса” сегодня запустила программу предоставления льготных условиях котлов на биомассе для домашних хозяйств. S. А. „Darnic Gaz» была аккредитована в рамках этой программы, что даёт ей право на продажу котлов на биомассе. С запуском этой программы, современные технологии биомасса стала более доступной. Домашние хозяйства в селах и небольших городах могут купить котлы на пеллетах, брикетах или смешанные, 30% расходов возвращается из европейских фондов. Грантовая программа льготных условиях котлов на биомассе для домашних хозяйств была запущена в проект Энергия и биомасса, финансируемый Европейским союзом и финансируется совместно, реализуемого PNUD Moldova. Общий бюджет программы составляет 640 000 евро. Максимальная сумма возмещения из фондов программы 1000 евро. Дополнительная информация: 1 | 2 | 3
biomasa_41516d

Launch Subsidy Programs Purchase Biomass Boilers

Chisinau, April 15, 2013 – More than 600 families will be able to buy modern biomass boilers, some of the expenses being reimbursed from European funds. Government, namely the Energy Efficiency Agency, with the support of the EU-UNDP Project „Energy and Biomass” today launched a program granting favorable terms of biomass boilers for households. CJSC „Darnic Gaz” was accredited under this program as eligible for the marketing company of the biomass boilers. By launching this program, modern biomass technologies become more affordable. Households in villages and small towns can buy boiler burning pellets, briquettes or mixed boilers, 30% of the costs being reimbursed from European funds. Program grant favorable terms of biomass boilers for households was launched in Energy and Biomass Project, funded by the European Union and co-financed, implemented by the United Nations Development Program. The total budget of the program is Euro 640,000. The maximum amount reimbursed from the funds of the program is EUR 1,000 per boiler installed. More info: 1 | 2 | 3
biomasa_41516d

Lansarea Programului de Subventionare a Procurarii Cazanelor pe Biomasa

Chişinău, 15 Aprilie 2013 – Peste 600 de familii vor putea cumpăra cazane moderne pe biomasă, o parte din cheltuieli fiind rambursate din fonduri europene. Guvernul, in speta Agentia pentru Eficienta Energetica, cu suportul Proiectului UE-PNUD „Energie şi  Biomasă”  lansează astăzi un Program de acordare în condiţii avantajoase a cazanelor pe bază de biomasă pentru gospodăriile casnice. Continue reading Lansarea Programului de Subventionare a Procurarii Cazanelor pe Biomasa

image

MoldEnergy 2013

Compania „Darnic Gaz” a avut onoarea de a participa la Expoziţia anuală „MoldEnergy 2013″, la care au fost expuse următoarele echipamente termice: Cazan pe combustibil solid Stropuva S10 U, Cazan pe combustibil solid Stropuva S20 U, Cazan pe peleţi Thermostahl EcoBio 15, Cazan pe lemne Thermostahl Pyro 18. Continue reading MoldEnergy 2013

District Orhei

On 2 October 2012, SA „Darnic-Gaz” won the tender for the execution of design and construction of biomass heating systems in villages Biesta, Camencea, Mitoc and Morozeni from Orhei district. The project was coordinated by UNDP Moldova. Contract amount was 403 560,00 USD.